Nuovo Pignone

شرکت ایتالیایی Nuovo Pignone از اعضای خانواده صنعتی نفت و گاز جنرال الکتریک GE Oil & Gas می باشد. فعالیت اصلی این شرکت در زمینه ارائه راهکار و تجهیزات صنعتی برای استخراج نفت و گاز می باشد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.