MOBREY

شرکت Mobrey از اعضای خانواده بزرگ صنعتی امرسون Emerson بوده و این برند تولید کننده انواع سوییچ ها، دتکتور گاز ، تجهیزات اندازه گیری دما، لول و ویسکوزینه و چگالی و غیره میباشد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.