KOBOLD

کوبولد KOBOLD شرکتی چندملیتی که در زمینه تولید تجهیزات اندازه گیری و کنترل دما،رطوبت،فشارو ... و ابزار دقیق فعالیت دارد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.