BOLDROCCHI

شرکت ایتالیایی بولدروچیBOLDROCCHI تولید کننده انواع مبدل حرارتی، دمنده های صنعتی، فن و دستگاه های خنک کننده میباشد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.