MAN TURBO

من توربو MAN TURBO شرکتی چند ملیتی آلمانی ،دفتر مرکزی مستقر در انگلستان و از تولیدکنندگان شناخته شده انواع کمپرسورهای صنعتی و توربین های گاز و بخار می باشد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.