ISGEC

شرکت ISGEC یک شرکت چند ملیتی و چندشاخه ای می باشد که تولیدات اصلی آن برای صنایع سنگین و بزرگ می باشد. از تولیدات این شرکت می توان به سیستم های کنترل آلودگی،کنترل پروسه و کنترل شرایط اشاره کرد.
دسته بندی ها
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.