استرس سنج حرارتی | Heat Stress Meter

استرس سنج حرارتی | Heat Stress Meter
استرس سنج حرارتی یا Heat Stress Meter اغلب در محیط کار استفاده می شود. این دستگاه می تواند دما را نسبت به مقدار رطوبت تشخیص داده و شاخص بندی کند.
افرادی که در تاسیسات کار می کنند یا با ماشین هایی که سطح انرژی کمتری تولید می کنند یا دمای تشعشعی زیادی دارند ممکن است از استرس گرمایی رنج ببرند. این پدیده همچنین می تواند علائم فیزیولوژیکی مانند اسپاسم ، احساس ناخوشی و شوک نیز ایجاد کند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.