همزن مغناطیسی | Magnetic Stirrer

همزن مغناطیسی | Magnetic Stirrer
همزن های مغناطیسی معمولا در آزمایشگاه ها برای اطمینان اینکه تمام مایع دارای غلظت و دمای یکسان و همگن است به کار می رود.
همزن مغناطیسی وسیله ای مناسب برای آزمایشگاه ها جهت تحقیقات و کنترل کیفیت می باشد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.