کربن مونوکسید سنج | Carbon Monoxide Meter

کربن مونوکسید سنج | Carbon Monoxide Meter
در PCE instruments شما می توانید دستگاه های سنجش کربن مونوکسید (carbon monoxide meter) برای استفاده روزمره در شرکت پیدا کنید. کربن مونوکسید سنج مطابق با استاندارد های صنعتی می باشد که با ایمنی افراد سر و کار دارد و برای شناسایی و اندازه گیری سطح گاز مونوکسید کربن (و 50 گاز دیگر) استفاده می شود.
قابلیت کالیبراسیون خودکار به شما این امکان را می دهد که به راحتی دستگاه را کالیبره کنید. بسته به مدل دستگاه، برخی از اندازه گیر های مونوکسید کربن به شما این امکان را می دهند که اطلاعات را بر روی دستگاه ذخیره کنید و یا بعدا آن ها را به کامپیوتر انتقال دهید.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.