سیلندرهای تحت فشار/جامبو سیلندر|High Pressure Jumbo Cylinder

سیلندرهای تحت فشار/جامبو سیلندر|High Pressure Jumbo Cylinder

این شرکت تامین کننده انواع سیلندرهای تحت فشار / جامبو سیلندر High Pressure Jumbo Cylinder با برندهای مختلف مانند ekc و faberمی باشد.