سنسور رطوبت Humidity sensor

سنسور رطوبت Humidity sensor
سنسور رطوبت (یا رطوبت سنج) رطوبت نسبی موجود در هوا را اندازه گیری و گزارش می کند. بنابراین هم رطوبت و هم دمای هوا را اندازه گیری می کند. رطوبت نسبی ، نسبت رطوبت واقعی هوا به بیشترین میزان رطوبت موجود در آن در دمای هوا است.این وسیله میزان رطوبت را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.مقایسه کالا (0)


نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)