سنسور خازنی القایی Capacitive Proximity Sensors

سنسور خازنی القایی Capacitive  Proximity Sensors
سنسورهای مجاورت خازنی با توجه به تغییر در ظرفیت خازنی خوانده شده توسط سنسور ، کار می کنند. خازن معمولی از دو عنصر رسانا (گاهی اوقات صفحات) نامیده می شود که توسط نوعی ماده عایق جدا شده اند که می تواند یکی از انواع مختلفی از جمله سرامیک ، پلاستیک ، کاغذ یا سایر مواد باشد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.