دوربین چراغ قرمز | Red Light Camera

دوربین چراغ قرمز | Red Light Camera
این دوربین ها در چهارراه ها و خیابانهای دارای چراغ راهنمای ترافیکی نصب می شوند و مستقیما با دوربین ها در ارتباط هستند. عملکرد این دوربینها بدین صورت بوده که به هنگام قرمز شدن چراغ راهنما،در صورتی که اتومبیل ها و سایر وسائل نقلیه اقدام به عبور از خط تعیین شده کنند، این دوربین ها از خودرو عکس گرفته و به مراکز کنترل ترافیک و راهنمایی و رانندگی ارسال می کنند. در بعضی از دوربین های چراغ قرمز،سنسور تشخیص کاراکتر نیز وجود دارد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.