تجهیزات توزین - Weighing Equipment

تجهیزات توزین - Weighing Equipment
PCE instruments یکی از تولید کنندگان پیشتاز تجهیزات توزین (weighing equipment) و وسائل جانبی تجهیزات توزین در اروپا می باشد.
این شرکت با تخصص در حوزه تجهیزات توزین صنعتی، آزمایشگاهی و لود سل (loadcell)، به مشتریان خود در سرتاسر دنیا خدمات ارائه می کند.
این شرکت در تولید تجهیزات فرآیند نزدیک به دودهه تجربه دارد.