سیستم های کنترلی - Control Systems

سیستم های کنترلی - Control Systems
شما می توانید تعداد زیادی از سیستم های کنترلی را با کاربری های مختلف،از صفحه نمایش های ساده با ابعاد مختلف تا رگلاتور های کامل را در اینجا پیدا کنید.
امروزه،در فرآیندهای تولید مدرن، سیستم های کنترلی ابزاری ضروری و مهم به حساب می آیند.
صفحه نمایش های کوچک این سیستم های کنترلی، این امکان را فراهم می کنند که بتوان به سرعت و به سادگی مقادیر فیزیکی مختلفی مانند دما،فشار و دوران را که در هر فرآیند خودکاری وجود دارد را مشاهده کرد.