سختی سنج | Hardness Tester

سختی سنج | Hardness Tester
سختی سنج (Hardness Tester) های شرکت PCE Instruments برای اندازه گیری میزان سختی سطوح به کار می روند. هر سختی سنج از یک شیوه ی اندازه گیری استاندارد استفاده می کند. نحوه ی کار اکثر سختی سنج ها براساس وارد کردن یک سنبه ی الماسی در ماده تحت اندازه گیری یا محاسبه ی نیروی ارتجاعی بعد از وارد کردن ضربه به ماده می باشد. همچنین سختی ماده را می توان به طور دقیق از طریق تست التراسونیک نیز تشخیص داد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.