براقیت سنج | Gloss Meter| Gloss Tester

براقیت سنج | Gloss Meter| Gloss Tester

براقیت سنج یا Gloss Meter میزان براقیت سطوح رنگ شده، پوشش دار و صیقلی را از زوایای بازتابی 20، 60، و 80 درجه می سنجد. هنگام انتخاب زاویه ی مناسب برای تعیین میزان براقیت، در نظر داشتن رنج براقیت سطح نیز مهم است. از این ابزار می توان بر روی سطوح صاف، کارشده و یا کار نشده مانند سنگ، چوب، لامینت، کف زمین و غیره استفاده کرد.

gloss-meter-catalogهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.