نیروسنج/گیج نیرو دیجیتال - Force Gauge / Digital Force Gauge

نیروسنج/گیج نیرو دیجیتال - Force Gauge / Digital Force Gauge

فورس گیج (Force Gauge) یا نیروسنج دیجیتال، که اغلب با نام گیج نیروی پوش پول نیز از آن یاد می شود، در تست مواد، کنترل کیفیت، تحقیقات و توسعه، تست محصول، و کاربردهای آموزشی و آزمایشگاهی به کار می رود. نیروسنج های PCE Instruments که در کیفیت و عملکرد بهترین در نوع خود می باشند، اندازه گیری را بسته به مدل برحسب کیلوگرم(kg)، گرم(g)، اونس(oz)، پوند(lbs) و نیوتون(N) یا نیرو(f) انجام می دهند.
force-gauge-heavy-duty-gaugesهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.