فلومتر| Flow Meter

فلومتر| Flow Meter

فلومتر یا جریان سنج (Flow Meter) بسته به نوع کاربرد به صورت دبی سنج هات وایر(hot-wire) یا دستگاه آب و هواسنج جیبی ساخته می شود، که هر دوی آن ها می توانند سرعت و فشار هوا را اندازه بگیرند. نتایج اندازه گیری سرعت هوا بسته به مدل می تواند در حافظه ذخیره شود. این دستگاه برای اندازه گیری های سریع یا مداوم شامل پایش تاسیسات تهویه، بررسی فرآیند، کارگاه های خصوصی و غیره مناسب است.
flow-meter-catalogهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.