تستر الکتریکی | Electrical Tester

تستر الکتریکی | Electrical Tester
تستر الکتریکی (Electrical Tester) می تواند پارامترهای الکتریکی مختلفی، از جریان و ولتاژ تا مقاومت، اتصال کوتاه و موارد دیگر را اندازه بگیرد. این ابزار توسط برقکاران برای ارزیابی همه چیز از سیم های فاز و بریکرها تا تابلوهای برق و ترانسفورماتورهای قدرت به کار می رود. تستر الکتریکی نام های مختلفی دارد از جمله کلمپ متر، کلمپ جریان، مولتی متر دیجیتال، اسیلوسکوپ، تستر زمین، دتکتور ولتاژ و ... .هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.