دینامومتر | Dynamometer

دینامومتر | Dynamometer
دینامومتر (Dynamometer) دستگاهی برای اندازه گیری نیروی کششی یا تراکمی می باشد. شرکت pce instruments طیف وسیعی از دینامومترها را که تقریبا هر زمینه ی کاربردی را پوشش می دهد ارائه می کند. بزرگترین دینامومتر ای نشرکت دارای یک کارابین برای آویزان کردن بار می باشد. همچنین در مجموعه دینامومترهای این شرکت علاوه بر دینامومترهای مکانیکی مدل های دیجیتال نیز وجود دارند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.