سختی سنج - Durometer

سختی سنج - Durometer
سختی سنج (durometer gauge) یا durometer tester دستگاهی است که برای انجام تست سختی استفاده می شود. از این دستگاه برای سنجش میزان سختی انواع مختلفی از مواد از جمله پلیمرها و الاستومرها استفاده می شود. مواد مختلف از آهن، پلاستیک و لاستیک تا فوم و پارچه با استفاده از مقیاس های سختی متفاوتی سنجیده می شوند، مانند مقیاس های ASTM D2240 type A و type D. 

 
durometer-catalog
 هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.