دوربین بازرسی لوله - Drain Camera

دوربین بازرسی لوله - Drain Camera
دوربین‌های بازرسی لوله یا Drain Camera، دستگاه هایی هستند که دارای یک دوربین با قابلیت چرخش 360 درجه‌ای و یا به صورت ثابت بوده که توسط یک کابل بلند و بسیار مقاوم تا طول 200 متر به داخل لوله فرستاده می‌شوند و از طریق آن به عیوب داخل لوله پی می برند. این دوربین ها توسط یک کابل به داخل چاه فرستاده می‌شوند و با استفاده از منبع نور قدرتمند بر روی دستگاه اقدام به بازرسی بدنه چاه‌ها می‌کنند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.