فاصله سنج | Distance Meter

فاصله سنج | Distance Meter

فاصله سنج یا Distance Meter برای تعیین کردن فاصله ی یک شی به طور دقیق و بدون تماس به وسیله ی لیزر استفاده می شود. فاصله سنج می تواند موارد اندازه گیری شده را روی حافظه داخلی ذخیره کند و همچنین مساحت، حجم یا ارتفاع را نیز اندازه گرفته و بر روی نمایشگر نشان دهد. این دستگاه در بخش صنعتی و در حرفه هایی مانند معماری، نقشه برداری، نجاری، بنایی، قفل سازی و غیره استفاده می شود.

distance-meter-catalogهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.