عیب یاب | Defectoscope

عیب یاب | Defectoscope
عیب یاب یا Defectoscope برای تست غیرمخرب تجهیزات مختلف استفاده می شود. این دستگاه می تواند به وسیله ی روش های نوری، اولتراسونیک، جریان های ادی(Eddy Currents) یا حتی میدان های مغناطیسی ایرادات ماده مانند ناپیوستگی، حفره، شکاف یا ناخالصی را پیدا کند. با استفاده از این دستگاه این ایرادات می توانند به راحتی تشخیص داده شده و به طور دقیق مکان یابی شوند. همچنین تعیین اندازه خطا نیز میسر است. مزیت منحصربفرد این دستگاه قابلیت بررسی قطعات به صورت نصب شده و یا حتی در حین کار می باشد. از دستگاه عیب یاب در موارد وسیعی مانند مهندسی مکانیک، ساخت محفظه فشار، ساخت خط لوله، مهندسی هوافضا و حمل و نقل ریلی استفاده می شود.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.