دسیبل متر/ صدا سنج | Decibel Meter

دسیبل متر/ صدا سنج | Decibel Meter
دسیبل متر (decibel meter) یا صوت سنج ابزاری است که برای تعیین سطوح صدا یا نویز از طریق اندازه گیری فشار صدا به کار می رود. اغلب از این دستگاه به عنوان spl meter،decibel(dB) meter،نویز متر (noise meter) یا نویز دوزیمتر(noise dosimeter) یاد می شود. این ابزار با استفاده از یک میکروفون صدای محیط اطراف را دریافت می کند. رایج ترین واحد برای اندازه گیری های صوتی دسیبل (dB) می باشد.
sound-level-meter-catalog
sound-level-meter-how-to-use
sound-level-meter-working-processهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.