دیتا لاگر/داده بردار - Data Logger / Data Logging Instrument

دیتا لاگر/داده بردار - Data Logger / Data Logging Instrument
دیتالاگر(data logger) یا دستگاه ثبت کننده داده(data logging instrument) ابزاری است که برای ضبط و پایش فرآیندها و پارامترها طراحی شده است. علاوه بر این، این دستگاه با حافظه ی پرظرفیت خود این داده ها را ذخیره نیز می کند. دیتالاگرهای pce دستگاه های ذخیره سازی دیجیتالی هستند که داده های حاصل از اندازه گیری با استفاده از سنسورهای داخلی یا خارجی طی زمان را دریافت و ضبط می کنند. هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.