دماسنج تماسی |Contact Thermometer

دماسنج تماسی |Contact Thermometer
PCE هر دو نوع دماسنج تماسی (contact thermometer) و غیرتماسی (non-contact thermometer) و همچنین دستگاه هایی برای اندازه گیری و ضبط دما را ارائه می کند. ما دماسنج هایی برای اندازه گیری رنج هایی دمایی مختلف بین -200 تا 1767 درجه سانتی گراد داریم. اندازه گیری دما در قسمت های مختلفی انجام می شود. دماسنج ها مانند مدل PCE-777 می توانند دما را به سانتی گراد، کلوین و فارنهایت نمایش دهند.
contact-thermometer-catalogهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.