آنالایزر CO2 - CO2 Analyser

آنالایزر CO2 - CO2 Analyser
در اینجا شما می توانید آنالایزر های CO2 یا CO2 Analyser را که میزان کربن دی اکسید موجود در هوا را تشخیص می دهند پیدا کنید. آنالایزر CO2 به صورت نور یا صوتی هنگامی که کربن دی اکسید موجود در هوا بیش از حد مجاز شود هشدار می دهد. برخی از مدل ها دارای رله سوییچ هستند، که این ویژگی می تواند به کنترل میزان CO2 اتاق های مختلف کمک کند. CO2 آنالایزر دارای قابلیت ذخیره سازی داده ها و همچنین انتقال داده ها به کامپیوتر می باشد که این قابلیت ها امکان اندازه گیری بلند مدت برای مکانی خاص را ایجاد می کند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.