آنالیزور CO2 | CO2 Analyser

آنالیزور  CO2 | CO2 Analyser
 آنالایزر CO2 به صورت نور یا صوتی هنگامی که کربن دی اکسید موجود در هوا بیش از حد مجاز شود هشدار می دهد. برخی از مدل ها دارای رله سوییچ هستند، که این ویژگی می تواند به کنترل میزان CO2 اتاق های مختلف کمک کند. CO2 آنالایزر دارای قابلیت ذخیره سازی داده ها و همچنین انتقال داده ها به کامپیوتر می باشد که این قابلیت ها امکان اندازه گیری بلند مدت برای مکانی خاص را ایجاد می کند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.