دستگاه هواشناسی | Climate Meter

دستگاه هواشناسی | Climate Meter
دستگاه هوا شناسی (climate meter) در فضا های داخلی و بیرونی برای اندازه گیری رطوبت، دما، سرعت و فشار باد استفاده می شود. در PCE می توانید انواع دستگاه هواشناسی دستی و یا ثابت را برای محیط های صنعتی یا ایستگاه های هوا شناسی را پیدا کنید. بسته به مدل دستگاه، دستگاه هوا شناسی می تواند نقطه شبنم (dew point) را محاسبه کند یا داده ها را در حافظه خود برای بررسی های بعدی بر روی کامپیوتر ذخیره کند. دستگاه هوا شناسی، وسیله ای مهم برای فرایند های صنعتی و انبار ها است.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.