شتاب سنج | Accelerometer

شتاب سنج | Accelerometer

شتاب سنج در تعمیر و نگه داری ماشین آلات تولیدبرای پی بردن به میزان لرزش دستگاه استفاده می شود. همچنین از شتاب سنج می توان برای بررسی و اندازه گیری میزان لرزش اجزا مختلف استفاده کرد. شتاب سنج سه گانه ( 3-axis accelerometer ) می تواند پارامتر هایی نظیر شتاب ارتعاش ( vibration acceleration )، سرعت ارتعاش ( vibration velocity ) و جابجایی ارتعاش (vibration displacement) را اندازه گیری کند. در این شیوه میزان ارتعاش با دقت بسیار بالایی محاسبه و ذخیره می شود. اکثر شتاب سنج ( accelerometer ) هایی که توسط pce instruments پیشنهاد می شوند قابل حمل هستند.

داده ها را می توان جهت آنالیز های بعدی و دقیق تر در حافظه دستگاه ذخیره کرد. برخی از مدل های شتاب سنج با گواهی کالیبراسیون سازنده عرضه می شوند.
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.