رطوبت سنج - Air Humidity Meter

رطوبت سنج - Air Humidity Meter
دستگاه رطوبت سنج هوا ( air humidity meter ) دستگاهی برای سنجش رطوبت است. بسیاری از دستگاه های رطوبت سنج، کار دماسنج را نیز انجام می دهند. PCE instrument برای شما مجموعه گسترده ای از رطوبت سنج را پیشنهاد می کند. از آنجایی که میزان رطوبت هوا عاملی مهم در تولید، کشاورزی، ساخت و ساز، بازسازی، گرمایش، تهویه مطبوع (HVAC) می باشد و همچنین pce دارای دستگاه های رطوبت سنجی نیز می باشد که برای کاربری های خاص نظیر ارزیابی heat stress risk in hot work environments مانند boiler room، کارخانه ها، سایت های ساختمانی و نانوایی است. برای ارزیابی دقیق heat stress risk، دستگاه رطوبت سنج قادر به محاسبه میزان دما به همراه میزان رطوبت می باشد. استاندارد جهانی برای heat stress، استاندارد Wet Bulb Globe Temperature یا WBGT می باشد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.