دبی سنج هوا | Airflow Meter

دبی سنج هوا | Airflow Meter

دبی سنج هوا (Airflow Meter) ، سرعت و فشار باد را اندازه گیری می کند. بسته به نوع کاربرد، دبی سنج در انواع hot-wire دبی سنج, a vane دبی سنج, a cup anemometer, a Pitot tube air دبی سنج Overviewflow meter یا a pocket weather flow meter تولید می شود که برخی از این دستگاه ها توانایی تشخیص جهت باد را نیز دارا هستند. واحد معمول برای سنجش دبی هوا m/s می باشد. دبی سنج های هوا در واقع جریان سنج های جرمی هستند که سرعت و فشار هوا را با اندازه گیری دبی هوا محاسبه میکنند. نتایج اندازه گیری ها بسته به مدل می توانند در حافظه دستگاه ذخیره شوند. انواع زیادی از دبی سنج های هوا موجود می باشد. دبی سنج هوا دستگاهی ایده ال برای اندازه گیری های سریع یا دقیق است که در جا های زیادی بسته به نوع کاربری استفاده می شوند.

شرکت های تولید کننده Airflow Meter ها نظیر PCE instruments,schiltknecht messtechnik AG,adolf thies gmbh & co. kg و ... هستند.
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.