تستر اتومبیل - Automotive Tester

تستر اتومبیل - Automotive Tester

تستر اتومبیل (Automotive tester) را می توان برای بررسی یک یا چند بخش خودرو استفاده کرد. برای مثال بورسکوپ اتوماتیک (borescope automotive) یک دوربین بازرسی اتوموتیو است که توسط مکانیک ها برای مشاهده و بررسی داخل ماشین ها،کامیون ها و دیگر موتور ماشین ها قبل از جدا کردن قطعه ای از موتور استفاده می شود. دیگر مدل های اتوموتیو تستر برای تنظیم belt tension, test Automotive Tester Overviewthe electronic ignition starter, search for air conditioning leaks, measure the force required to press a brake pedal, determine the antifreeze concentration, or check the paint thickness over collision repairs استفاده می شوند. PCE instruments به شما مجموعه وسیعی از آتوموتیو تستر ها را پیشنهاد می کند.این ابزار های تشخیص دهنده به مکانیک های حرفه ای در تشخیص تعداد تعمیر مورد نیاز کمک می کند. این دستگاه می تواند در تشخیص تعداد زیادی مشکلات مکانیکی و الکتریکی سیستم کمک کند مانند محل مشکل موتور، مقاومت انژکتئر سوخت و یا تشخیص مشکلات سرسیلندر.

شرکت های تولید کننده Airflow Meter ها نظیر PCE instruments,schiltknecht messtechnik AG,adolf thies gmbh & co. kg,hermes & harrer GMBH و ... هستند.
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.