تجهیزات اندازه گیری خودرو - Car Measuring Device

تجهیزات اندازه گیری خودرو - Car Measuring Device
تجهیزات اندازه گیری خودرو (car measuring device) مناسب برای افرادی است که در بخش خودرو هستند. تجهیزات اندازه گیری خودرو برای چک کردن احتراق خودرو و یا برای جستجوی نشتی در سیستم تهویه و همچنین برای وسائل نقلیه ی دیزلی به کار می رود. برای آنالیز دقیق تر ما به شما اسیلوسکوپ PCE-DSO را پیشنهاد می کنیم. این وسائل را می توان در محیط های بسیاری نظیر وسائل نقلیه استفاده کرد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.