رطوبت سنج دقیق - Absolute Moisture Meter

رطوبت سنج دقیق - Absolute Moisture Meter
رطوبت سنج های دقیق PCE می توانند رطوبت نسبی هوا را اندازه گیری کنند و همچنین دستگاه های ترکیبی ما می توانند دما را هم اندازه گیری کنند.
هر دستگاه رطوبت سنج دقیق هوا ( Absolute Moisture Meter )، مقادیر مختلفی از رطوبت را برحسب مدل دستگاه، اندازه گیری می کند. میزان رطوبت دقیق محیط، معیاری مهم برای همه صنایع و مشاغل یعنی از باغبانی تا حمل و نقل و صنعت می باشد.
رطوبت سنج های دقیق PCE چند کاره هستن،به عنوان مثال می توانند اندازه گیری کنند،داده ها را بر روی حافظه ذخیره کنند و آنها را برای آنالیز های دقیق تر به کامپیوتر انتقال دهند.
پراب های مختلف اندازه گیری که برای مواد مختلف به کار می روند می توانند به هر کدام از رطوبت سنج ها برای اندازه گیری متصل شوند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.