بائرbauer

بائرbauer
شرکت آلمانی بائر bauer تولید کننده انواع ماشین آلات و  تجهیزات معدنی و حفاری می باشد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.